ph_derivatives

Function summary
derivada_creuada funcio punt variable1 variable2 &key (h 0.01)
primera_derivada funcio punt variable &key (h 0.01)
segona_derivada funcio punt variable &key (h 0.01)
PH_DERIVATIVES    [Package]
primera_derivada   funcio punt variable &key (h 0.01)  [Function]

Calcula la primera derivada de funcio a punt, usant l'increment h donat. Punt ha de ser una llista, variable indica el nombre de variable, amb zero per a la primera, etc...

segona_derivada   funcio punt variable &key (h 0.01)  [Function]

Calcula la segona derivada de funcio a punt, usant l'increment h donat. Punt ha de ser una llista, variable indica el nombre de variable, amb zero per a la primera, etc...

derivada_creuada   funcio punt variable1 variable2 &key (h 0.01)  [Function]

Calcula la derivada creuada respecte de variable1 i variable2. Punt ha de ser una llista, varible1 i variable2 indiquen el nombre de variable, amb zero per a la primera, etc...