/[advanced-readtable]/advanced-readtable.asd
ViewVC logotype

Contents of /advanced-readtable.asd

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 16 - (hide annotations)
Sat Jan 26 20:15:48 2013 UTC (14 months, 3 weeks ago) by rklochkov
File size: 387 byte(s)
Reverted activate
1 rklochkov 4 (asdf:defsystem #:advanced-readtable
2 rklochkov 13 :description "Advanced customizable readtable"
3     :author "Roman Klochkov <kalimehtar@mail.ru>"
4 rklochkov 16 :version "0.8.1"
5 rklochkov 13 :license "BSD"
6 rklochkov 15 :depends-on (#:named-readtables)
7 rklochkov 4 :serial t
8 rklochkov 14 :components ((:file "package")
9 rklochkov 15 (:file "finders")
10     (:file "api")
11     (:file "readtable")
12     (:file "hierarchy")))
13 rklochkov 14

Properties

Name Value
svn:executable

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5